-

Haftpflicht in Germania

În multe cazuri un accident provocat involuntar te poate costa enorm de mult și te poate aduce, fără exagerare, la faliment. De aceea, dacă trăiești în Germania este recomandabil să-ți faci asigurarea privată de răspundere civilă care nu este foarte scumpă și te protejează foarte bine în foarte multe cazuri. Asigurarea privată de răspundere civilă poate fi făcută pe persoană sau pe familie.
În Codul Civil german - Bürgerliche Gesetzbuch este clar formulat: cine provoacă cu intenție sau din neglijență daune care aduc atingere vieții, corpului, sănătății sau proprietății altei persoane este obligat să aducă despăgubiri acesteia. Despăgubiri foarte mari pot apare în special în cazul în care se aduc daune unei persoane. De exemplu, cine provoacă pe stradă sau la sport un accident nu trebuie să plătească doar costurile de spitalizare sau pe cele medicale, trebuie să plătească, dacă este cazul, și compensații pentru suferință și durere sau/și cheltuieli de îngrijire pe toată perioada în care accidentatul are nevoie.

Ce daune acoperă asigurarea privată de răspundere civilă?

Deși există mici diferențe de la asigurator la asigurator, asigurarea de bază acoperă de obicei majoritatea pagubelor care pot fi provocate în viața de zi cu zi și pentru care poți fi făcut răspunzător. Pentru pagubele ocazionale sau de lungă durată aduse persoanelor, majoritatea polițelor de asigurarea acoperă următoarele costuri:
•    costuri medicale și de spitalizare
•    compensarea pentru daunele de lungă durată aduse sănătății
•    costurile necesare pentru personalul de îngrijire
•    compensarea veniturilor pierdute prin accident
•    costuri de reabilitare a capacității de muncă
•    costuri pentru pierderea capacității de muncă  
Asigurarea de bază poate fi extinsă putând fi incluse și daune pentru alte tipuri de daune care ar putea apărea în viața de zi cu zi:
•    daune pentru pierderea cheii – acoperă costuri cu înlocuirea broaștei sau a sistemului de închidere în cazul pierderi cheii de la locuința închiriată sau a celei de la servici
•    daune de închiriere – acoperă costuri pentru daune aduse locuinței închiriate sau hotelului unde locuiți pe perioada vacanței
•    daune de ajutor neplătit – acoperă costuri pentru daune aduse în cazul în care ajutați pe cineva fără plată, de exemplu la mutare sau la udarea florilor

 

-

Ce daune nu acoperă asigurarea privată de răspundere civilă?

•    pagube pentru obiectele închiriate sau împrumutate
•    pagube rezultate în urma unui accident de muncă
•    pagube produse cu intenție
•    parțial pagubele produse de copii cu vârsta sub 7 ani care nu au fost supravegheați de părinți

Cât costă asigurarea privată de răspundere civilă?

Costul lunar al unei polițe de asigurăre privată de răspundere civilă este între 10 și 20 euro și depinde de valoarea sumei asigurate, de costurile pe care le acoperă și dacă este personală sau de familie. Pentru polițele mai ieftine cu participare proprie, daunele de valoare mai mică trebuie plătite de asigurat.

Cine poate fi asigurat în cadrul asigurării private de răspundere civilă?

Pe lângă titularul poliței de asigurare pot fi coasigurați și membrii familiei:
•    soția/soțul
•    copiii minori
•    copiii majori care urmează o formă de învățământ

Cât de mare trebuie să fie suma asigurată?

Valoarea sumei asigurate ar trebui să fie de minim două milioane de euro pentru a acoperi atât pagubele aduse persoanei cât și pagubele materiale și financiare.


Pentru cei interesați un top cu articolele cu cele mai multe afisări care reflectă cele mai căutate teme de interes pentru vizitatorii site-ului Emigrant în Germania: