-

cetatenia germana

Deoarece primesc foarte multe întrebări despre cum se poate obține cetățenia germană, m-am hotărât să scriu un articol pe această temă pentru cei interesați. Dacă au domiciliul în Germania, cetățenii români au dreptul la cetățenia germană dacă îndeplinesc anumite condiții (prezentate mai jos) și dacă depun o cerere la Oficiul pentru Străini – Ausländerbehörde din localitatea sau zona în care locuiesc. Este recomandabil ca înainte de depunerea cererii să ai o discuție cu un connsilier din cadrul oficiului pentru a vedea dacă ai dreptul la cetățenie și dacă ai toate actele necesare.
Pot depune cererea persoanele cu vârsta de minim 16 ani iar pentru copiii sub 16 ani cererea se depune de către părinți. Un oficiul responsabil cu străinii în zona în care locuiești poți găsi accesând link-ul următor și completând formularul cu următoarele date: Postleitzahl - cod postal (de exemplu 90461), Ort - localitate, Straße - stradă, Hausnummer - numărul casei, Umkreis - distanta maximă la care vrei sa fie oficiul în km.
» Ausländerbehörden

Condiții pentru obținerea cetățeniei germane

Următoarele condiții sunt necesare pentru persoanele care vor să obțină cetățenia germană:
»  au drept de ședere pe perioada nelimitată - unbefristetes Aufenthaltsrecht
»  au absolvit testul pentru obținerea cetățeniei germane - Einbürgerungstest
»  au domiciliul stabil în Germania de cel puțin de 8 ani. Termenul poate fi redus la 7 ani în cazul absolvirii cu succes a unui curs de integrare - Integrationskurs sau a unei școli germane sau chiar la 6 ani pentru persoanele care dovedesc o bună integrare în societatea germană.
»  au venituri stabile și se pot întreține pe cont propriu pe sine și pe membrii familiei aflați în întreținere fără a recurge la ajutoare sociale.
»  au cunoștințe suficiente de limba germană
»  nu au comis fapte penale și nu au condamnari în Germania
»  cunosc și acceptă să respecte Constituția Republicii Federale Germania – Grundgesetz
»  Cetațenii Uniunii Europene, deci și cei români, pot avea dublă cetățenie și nu trebuie să renunțe la cetățenia română. Pentru cetățenii altor state (dacă nu este prevăzut altfel prin acorduri bilaterale) este obligatorie renunțarea la actuala cetățenie.
Clarificari/Excepții:
Soțul/soția unui cetățean german au dreptul la cetățenie după 4 ani de la stabilirea în Germania dacă căsătoria are o vechime de cel puțin 2 ani. Copii unui cetățean german au dreptul la cetățenie după 3 ani de la stabilirea în Germania.
Copiii născuți în Germania au dreptul la cetățenie germană în cazul în care cel puțin unul dintre părinți este cetățean german sau la data nașterii locuia de cel puțin 8 ani în Germania cu drept de ședere pe perioada nelimitată. Copiii vor trebui să decidă dacă vor prelua cetățenia germană la împlinirea vârstei de 21 de ani.
Condițiile menționate mai sus trebuie îndeplinite cumulat. Dacă una dintre ele nu este îndeplinită atunci nu se poate obține cetățenia germană.

 

-

Documente necesare

Principalele documente necesare la depunerea cererii pentru obținerea cetățeniei germane sunt:
» pașaport sau carte de identitate - original și copie
» certificat de naștere - original și copie
» certificat de căsătorie (dacă e cazul) - original și copie
» hotărâre de divorț  și declarație privind schimbarea numelui (dacă e cazul) - original, copie și traducere autorizată
» declarație de îngrijire a copilului, pentru copiii minori dacă se cere cetățenia pentru aceștia (dacă e cazul) - original și copie
» dovadă de cunoștințe suficiente de limba germană. Certificat de limbă (Zertifikat Deutsch
Deutschtest für Zuwanderer auf der Stufe B1, Zertifikat Deutsch für Jugendliche, Goethe-Zertifikat B2, etc.) sau dovada absolvirii unei școli în Germania - original și copie
» ultimii 3 fluturași de salariu - original și copie
» dovada privind începerea activității la actualul angajator - original și copie
» ultima declarație de impozit pentru persoane fizice autorizate (Gewerbe) (dacă e cazul) - original și copie
» dovada pensiei (dacă e cazul) - original și copie
» dovada trecerii testulului pentru obținerea cetățeniei germane

Costuri pentru obținerea cetățeniei germane

Obținerea cetățeniei germane costă 255 de euro pentru o persoană. Pentru copiii minori pentru care se cere cetățenia odată cu părinții taxa este de 51 de euro. Copiii minori pentru care se cere cetățenia separat taxa este de 255 de euro. În cazul persoanelor cu venituri mici sau al familiilor cu mai mulți copii este posibilă o reducere a taxelor și/sau plata acestora în rate.
Cartea de identitate – Personalausweis costă 22,80 euro pentru persoanele care nu au împlinit 24 de ani, și 28,80 euro pentru cele care au împlinit deja 24 de ani.
Pașaportul normal (32 pagini) – Reisepass costă 37,50 euro pentru persoanele care nu au împlinit 24 de ani și este valabil 6 ani (eliberarea în regim de urgență – 5 zile costă 69,50 euro). Pentru persoanele care au împlinit deja 24 de ani, pașaportul costă 60 de euro și are o valabilitate de 10 ani (eliberarea în regim de urgență – 5 zile costă 92 euro). Pașapoartele temporare cu valabilitate de un an costă 26 de euro și se eliberează în regim de maximă urgență – 1/2 zile). Pașaportul pentru copiii care au vârsta sub 12 ani costă 13 euro.

Testul pentru obținerea cetățeniei germane - Einbürgerungstest

Fiecare aspirant la cetățenia germană trebuie să treacă cu succes acest test prin care își  poate dovedi cunoștințele despre privind legislația germană, sistemul social german și despre viața de zi cu zi în Germania. Testul constă în 33 de întrebări tip grilă cu un singur răspuns corect. 30 de întrebări sunt din umătoarele 3 teme: "Viața în democrație", "Istorie și răspundere", "Oamenii și societatea", iar 3 întrebări sunt legate de landul în care trăiești. Pentru a trece testul participanții trebuie să răspundă corect la minim 17 întrebări în 60 de minute. Testul costă 25 de euro și poate fi repetat ori de câte ori este necesar. Nu trebuie să dea testul persoanele care au absolvit deja o școală în Germania și cele care nu pot da testul din cauza unui handicap fizic sau psihic.

Te poți pregăti pentru test în centrul de testare online aici:
» Online-Testcenter
De asemenea poți descărca toate cele 310 întrebări și răspunsuri în format pdf aici:
» Einbürgerungstest – Gesamtkatalog

De asemenea te poți pregăti, dacă ai un telefon cu sistem Android - folosind următoarele app-uri:

» Leben In Deutschland Test
» Einbürgerungstest 2022
» Leben in Deutschland 300Fragen

Te poți înscrie pentru a da testul la centrele de examinare locale ale Oficiului Federal pentru Migrație (BAMF) care de obicei se află în scolile populare - Volkshochschule. Datele de contact ale centrelor de examinare le găsești pentru fiecare land în lista de mai jos:

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Pentru cei interesați un top cu articolele cu cele mai multe afisări care reflectă cele mai căutate teme de interes pentru vizitatorii site-ului Emigrant în Germania: